Adres korespondencyjny

LUPO TOYS Sp. z o.o // ul. Jana Kazimierza 33A/12 // 01-248 Warszawa

Adres Fakturowania

LUPO TOYS Sp. z o.o.
Jana Kazimierza 33A/12
01-248 Warszawa

NIP: PL7010769237
REGON: 368758588
KRS: 0000703831

email: info@lupotoys.com
tel: +48 12 396-40-06
kom: +48 500-808-434

Zakład Produkcyjny

Kamionna 96
32-732 Kamionna

email: zaklad@lupotoys.com
tel: +48 14 613-70-44

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000703831. Kapitał zakładowy Spółki 5 000,00 PLN (opłacony w całości).