Post details

LUPO TOYS Sp. z o.o.  // ul. Jana Kazimierza 33A/12 // 01-248 Warszawa

Invoice details

LUPO TOYS Sp. z o.o.
Jana Kazimierza 33A/12
01-248 Warszawa

NIP: PL7010769237
REGON: 368758588
KRS: 0000703831
EORI: PL7010769223700000

email: info@lupotoys.com
Phone: +48 12 396-40-06
Mobile: +48 500-808-434

SALE  / EXPORT

email: sale@lupotoys.com
Phone: +48 12 396-40-06
Mobile: +48 500-68-49-49

Workshop

Kamionna 96
32-732 Kamionna

email: workshop@lupotoys.com
Phone: +48 14 691-35-90

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000703831. Kapitał zakładowy Spółki 5 000,00 PLN (opłacony w całości).