Post details

LOBITO Sp. z o.o.  // ul. Pilotów 81/34 // 31-462 Cracow

Invoice details

LOBITO Sp. z o.o.
Pilotów 81/34
31-462 Kraków

NIP: PL7010769237
REGON: 368758588
KRS: 0000703831
EORI: PL7010769223700000

email: info@lupotoys.com
Phone: +48 12 396-40-06
Mobile: +48 513-001-809

SALE  / EXPORT

email: sale@lupotoys.com
Phone: +48 12 396-40-06
Mobile: +48 513-001-809

Workshop

Kamionna 96
32-732 Kamionna

email: workshop@lupotoys.com

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000703831. Kapitał zakładowy Spółki 5 000,00 PLN (opłacony w całości).